شهاب الدین تصدیقی

شهاب الدین تصدیقی

سردبیر تهرانپژوهی شنبه‌شهر

 

- کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران

- پژوهشگر دکترای معماری دانشگاه علم و صنعت

- ناظر علمی سابق نشریه‌ی «دریچه معماری»

- نویسنده و معماری‌ پژوه

 

تعدادی از مقالات و جستارهای شهاب‌الدین تصدیقی:

 

ما فقیران آینده: چرا معماری برای فقرا آینده‌مان را تعیین می‌کند؟ ؛ ۱۳۹۶؛ فصلنامه‌ی همشهری معماری

تیغ دولبه‌ی توریسم؛ ۱۳۹۷؛ هفته‌نامه‌ی دوات (رشت)

نوروز را در پیاده‌راه نجات دهیم؛ ۱۳۹۷؛ هفته‌نامه‌ی دوات (رشت)

ضرورت تحول در دانشکده‌های معماری؛ ۱۳۹۴؛ فصلنامه‌ی دریچه معماری

شهرهای ایران در ۱۴۲۰؛ ۱۳۹۶؛ وبسایت کوبه

زبان‌شناسیِ معماری؛ ۱۳۹۶؛ وبسایت کوبه

بازی بیدود شهر؛ ۱۳۹۷؛ وبسایت آرل

با این همه بی‌خانمان چه کنیم؟؛ ۱۳۹۷؛ وبسایت آرل