کیا یزدچی

کیا یزدچی

دبیر چندرسانه‌ای شنبه شهر

- عکاس
- دانشجوی کارگردانی سینما
- دانش‌آموخته فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان ایران