مسیرچهارم: ردپای مشروطه در تهران

با هدف بررسی جنبش پیشروی سیاسی ـ اجتماعی مشروطه از نخستین سرچشمه‌ها تا سرنگونی قاجار

مکان شروع : متروی بهارستان مکان پایان : متروی پانزده خرداد طی مسیر : پیاده و سواره
توضیحات

در مسیر «ردپای مشروطه در تهران» به سراغ بهارستان و عودلاجان خواهیم رفت ... یکی میدانی پر حادثه و دیگری محله‌ای پر میراث ... تا با هم مرور کنیم روایت‌هایی از زندگیِ این دو مکان مرجع شهر را؛ تهران.

در آغاز مسیرمان به سراغ میدان بهارستان خواهیم رفت تا ضمن بررسی چرایی و چگونگی شکل‌گیری‌اش از حضورش در محور زمانِ این شهر بگوییم و ذهنیت‌ها و روایت‌هایی به جای مانده از میدان را با هم مرور کنیم ... از امضای مشروطه تا تاسیس مجلس ملی، از به توپ بسته شدن تا فتح‌اش، از اعدام تا ترور، از سقوط تا کودتا و تا امروز ... و در این میان نسبتی که همچنان گویی با مشروطه برقرار است.

از پس بهارستان، راهی عودلاجان خواهیم شد و عرض این محله‌ی آلامد تهران در دوره‌ی قاجار را طی و به تماشای فراز و فرودهای محله در هم پیوندی با میدانچه‌ها، گذرها، کوچه‌ها، تیمچه‌ها، کنیسه‌ها، حمام‌ها، خانه‌ها و انسان‌هایی خواهیم نشست که همواره در نسبتی از ما و شهرمان زیسته و می‌زیند چه آن هنگام که مرفه نشین بودند و چه حالا که فقر را سر می‌کشند. درگذر از محله عودلاجان در خانه‌‌های قجری توقف و روایت‌هایمان را با هم به اشتراک خواهیم گذاشت.

خدمات و تجهیزات
لباس مناسب
کفش مناسب
پذیرایی : قهوه