مسیر هفتم: امیرکبیر در تهران

با هدف بازخوانی و بازدید از مهمترین اقدامات و اثرات امیرکبیر در پایتخت

مکان شروع : ایستگاه متروی پانزده خرداد مکان پایان : ایستگاه متروی امام خمینی طی مسیر : پیاده
توضیحات

 در مسیر«امیرکبیر در تهران» به دنبال ردِ میرزاتقی‌‌ خان‌ فراهانی این صدراعظم سخت کوش ممالک محروسه،‌ راهی هر خانه، کوچه،‌ خیابان و میدانی از پایتخت خواهیم شد. راهی هر فضا و هر مکان که مستقیم و یا با واسطه اما مستند ما را به امیر می‌رساند؛ به شناخت هرچه بیشتر آمال و آرزوها، دردها و ترس‌ها و اقدامات پر اثرش در مملکت و پایتخت.

دوره تهرانگردی «امیرکبیر در تهران» تلاشی است برای بازخوانی افکار و اعمال  فردی که ربرت واتسون،‌ وقایع نگار انگلیسی این چنین از او یاد می‌کند:

« در میان همه رجال اخیر مشرق زمین و زمامداران ایران که نامشان ثبت تاریخ جدید است، میرزاتقی خان امیرنظام بی همتاست؛ دیو جانوس روز روشن با چراغ در پی او می‌گشت. به حقیقت سزاوار است که به عنوان "اشرف مخلوقات" بشمار آید. بزرگوار مردی بود».

طی دوره تهرانگردی «امیرکبیر در تهران» می‌باید حوصله کرد و اجازه داد تا امیر از پس تاریخ خود را نمایان سازد و همراه ما "تهران" را قدم زند؛ از میانه‌ی "توپخانه" تا قلبِ "بازار".

 

خدمات و تجهیزات
لباس مناسب
لباس مناسب
کفش مناسب
کفش مناسب
داروهای انفرادی
پذیرایی : صبحانه
پذیرایی : صبحانه
پذیرایی : قهوه
پذیرایی : قهوه
پذیرایی : قهوه