نشست اول : تهران در هنر

مکان : تهران

با حضور؛ امیر اثباتی (معمار و طراح صحنه)

ثمیلا امیرابراهیمی (نقاش)

دبیر نشست: مجید منصوررضایی

تاریخ شروع : 10 اسفند 1396 ساعت : 9:00 تاریخ پایان : 10 اسفند 1396 ساعت : 16:00 ظرفیت : 1 نفر قیمت : 0 تومان
توضیحات

در اولین نشست تهرانخوانی بهاران به دبیری مجید منصوررضایی، امیر اثباتی و ثمیلا امیرابراهیمی پیرامون نسبت تهران و هنر گفت و گو کردند.
در ابتدای نشست، مجید منصوررضایی از چگونگی شکل گیری تهران در محور زمان و انتخابش به عنوان پایتخت به دست آقامحمدخان قاجار سخن گفت. تهرانی که حالا قریب به ۲۴۰ سال از پایتختی‌اش گذشته و از ۴ کیلومترمربع مساحت‌اش به ۷۰۰ کیلومترمربع رسیده است.

امیر اثباتی در مقام یک هنرمند از اهیمت رخداد تجربه مکانی و زیسته شهر به واسطه هنر گفت و در این میان تهران را فاقد چنین تجربه‌ای برای ساکنانش دانست. اثباتی حضور تهران در آثار هنری را در حد یک پس زمینه مورد پذیرش قرار داد که عموما هم با مواجهاتی هراس‌ گونه یا نفرت گونه از جانب هنرمندان همراه بوده است.

ثمیلا امیر ابراهیمی به عنوان نقاشی که سال‌ها بر روی تهران مطالعه و در بخشی از آثار خود به طور جد، تهران و مناسبات آن را مورد بازنمایی قرار داده است در ابتدا ضمن بررسی حضور شهر در نقاشی هنرمندان ایرانی از دوره پیش از انقلاب، استمرار حضور شهر در آثار نقاشان نسل‌های مختلف را گوشزد و در بخش دوم سخنانش به معرفی نگاه خود به تهران از خلال آثارش پرداخت. امیرابراهیمی در بخشی از سخنانش به اهمیت احضار روح شهر در آثار هنرمندان اشاره و از پاریس به عنوان مصداقی یاد کرد که هنرمندانش با بازنمایی شهری که دوست داشته‌اندُ آن را به تمام دنیا شناسانده‌اند. امیرابراهیمی جنسیت تهران را زن دانست. زنی که از او سوءاستفاده‌های زیادی شده است.

خدمات و تجهیزات
chat نظرات