مریم کریمی

مریم کریمی

مریم کریمی

فضا، زن و تجربه‌ی تهران

دکتر ترانه­ یلدا، از زنان فعال در حوزه معماری و شهرسازی است که بیش از 30 سال تجربه­ حضور در طرح‌­های مختلف شهری را دارد. گفت­گوی پیش رو، تلاشی است جهت واکاوی حضور زنان در فضاهای شهری تهران در پیش و پس انقلاب ۵۷.