مهرداد زاهدیان

مهرداد زاهدیان

مهرداد زاهدیان

فیلم، عکس و خوانش شهری که دارالخلافه بود

سفرنامه ، نقاشی ، داستان، عکس و فیلم به ویژه در عصر حاضر، به ابژه‌هایی شایسته ی تامل برای خوانش شهرها بدل شده‌اند. از نمونه‌های قاجاری چنین ابژه‌هایی می‌توان به نقاشی‌های کمال الملك، عکس‌های ناصرالدین شاه و آنتوان سوریوگین و فیلم‌های مظفرالدین شاه از تهران اشاره کرد.