سعید احمدیان

سعید احمدیان

سعید احمدیان

کسوف؛ نگاهی به نسبت سینما رادیوسیتی و حافظه‌ی شهری

21 شهریور، روز سینماست و تهران زادگاه سینمای ایرانی است. شهری که در ایامی سینماها در آن دارای راسته­‌ بودند؛ در خیابانی با نام لاله‌­زار. با توسعه­‌ی تهران از دوره پهلوی دوم و افول تدریجی لاله‌­زار، سینماهای متعدد، آلامد و مدرنی در جای­جای تهران بنا شد.