رادیو شنبه‌ شهر ; فصل‌ دوم - یکم: استانبول‌ خاطره‌ و‌ شهر

رادیو شنبه‌ شهر ; فصل‌ دوم - یکم: استانبول‌ خاطره‌ و‌ شهر

فصل‌ دوم - یکم: استانبول‌ خاطره‌ و‌ شهر

نویسنده: اورحان‌ پاموک
گوینده: ایمان کلهر
تنظیم: شهاب جعفری
انتخاب‌متن: مجید منصور رضایی

link مطالب مرتبط