رادیو شنبه‌شهر  ; هشتم -من‌ الخلق‌ الی‌ الحق‌ و من‌ الحق‌ الی‌ الخلق

رادیو شنبه‌شهر ; هشتم -من‌ الخلق‌ الی‌ الحق‌ و من‌ الحق‌ الی‌ الخلق

هشتم : من‌ الخلق‌ الی‌ الحق‌ و من‌ الحق‌ الی‌ الخلق

نویسنده: محمد حسین‌ محمدی
گوینده: ایمان‌ کلهر
تنظیم: شهاب‌ جعفری
انتخاب متن: مجید‌ منصور رضایی

link مطالب مرتبط