رادیو شنبه‌شهر ; چهارم - سالتو

رادیو شنبه‌شهر ; چهارم - سالتو

چهارم : سالتو

نویسنده: مهدی‌ افروزمنش
گوینده: شیواعاشوری
تنظیم: شهاب‌ جعفری
انتخاب‌ متن: مجید منصور رضایی

link مطالب مرتبط