شنبه شهر

شهری است لامکان

شهری در طول و عرض تهران

گویی خود تهران در جهانی موازی

که در شنبه‌ای تمام کرد، تمام ناتمام‌هایش را

  • شنبه شهر
  • شهری است لامکان
  • شهری برای تبادل تجربیات زندگی
  • تجربه‌هایی دست اولی و بی واسطه
  • از شهر و زندگی‌اش
  • در کنار تمامی خوبی‌ ها و بدی‌ ها، خاطرات و خطراتش
  • پایِ شنبه­ شهر شو

تور تهرانگردی