مسیرپنجم: ادبیات خوانی در تهران

با هدف احضار تهران در ادبیات و روشنگری در خصوص کم و کیف این حضور

مکان شروع : موسسه بهاران مکان پایان : متروی تجریش طی مسیر : پیاده و سواره
توضیحات

در مسیر « ادبیات خوانی در تهران» قصد داریم با میانجی‌گری ادبیات، تصویری از تهران را ارایه و تاملی انتقادی به تهران داشته باشیم. تهران با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش در مقام پایتخت، زیستگاه سوژه‌ی انسان مدرن و محل اصلی استقرار جلوه‌هایی از مدرنیته بوده و هست؛ هر چند ناقص و هرچند الکن.

در مسیر مذبور، خیابانی شمالی ـ جنوبی نقشه راه‌مان خواهد بود. خیابانی که ما را از تهران پرولتاریا به تهران بورژوا خواهند رساند. خیابانی که در طولش نه با یک تهران که با تهران‌هایی مواجه هستیم از راه آهن تا منیریه، از جمهوری تا ولیعصر، از یوسف‌آباد تا پارک ساعی، از توانیر تا ونک تا سر میرداماد، ظفر، پارک ملت، پارک‌وی و تا سر فرشته، زعفرانیه و باغ فردوس و تا تجریش. در پس و پیش خیابان، جاهایی از آن فاصله گرفته و راهی محله‌ها و میدان‌هایی می‌شویم تا ببینیم تهران در چه نسبتی با ادبیات ایرانی قرار دارد؟ آیا این مادرشهر، شهرهای ایرانی توانسته در آثاری از نویسندگان و شاعران ایرانی به شخصیت بدل شود؟ و اینکه خوانش نویسنده وشاعر تهرانی از پایتخت در هر دوره‌ی تاریخی چگونه بوده است؟

خدمات و تجهیزات
radio