مسیرسوم: قلب تهران، بازار

با هدف آشنایی با ساختار کلی بازار و چگونگی کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن در تاریخ معاصر

مکان شروع : ایستگاه متروی خیام مکان پایان : ایستگاه متروی پانزده خرداد طی مسیر : پیاده
توضیحات

در مسیر «قلب تهران، بازار» به سراغ بازار بزرگ تهران خواهیم رفت. بازاری که اگرچه اسمش را زیاد شنیده و موقعیت حدودی‌اش را در شهر دانسته و حتی در مواردی به آن مراجعه داشته‌ایم اما چون بسیار دیگر بازارهای شرقی، این بازار نیز مملو از رازها و رمزهایی شنیدنی است که برای به دست آوردنشان باید راهی‌اش شد.

راهیِ بازاری همدوش کسبه، کارگران، باربران و خریدارانی که به سبب حضور آن‌ها است که بازار، بازار است. مکانی اقتصادی که در بزنگاه‌های تاریخ معاصر این شهر و مملکت، کنش‌های اجتماعی ـ سیاسی موثری ایفا کرده است.

در مسیر 4 کیلومتری «قلب تهران، بازار» از جایی آن سوی بازار و از ابتدای محله‌ای کارگرنشین سفرمان را آغاز و خواهیم دید چگونه محله‌ها در ارتباطی ناگسستنی از بازارهای ایرانی ـ در مقام قلب‌های تپنده‌ی شهرها ـ پشتبانی ‌می‌کرده‌اند. با گذار از محله و ملاقات ساکنان و تماشای خانه‌ها، دکان‌ها، بازارچه‌ها، سقاخانه‌هاُ مسجدها و کلیساها وارد بخش اول مسیرمان در بازار خواهیم شد. در بخش اول مسیر در بازار به تدریج پای در شلوغی بازار خواهیم گذاشت و به تدریج از دکان‌ها فاصله و راهی بازارچه‌ها، تیمچه‌ها، سراها، مسجدها و امامزاده‌ها خواهیم شد. مکان‌هایی که بهانه‌ی مرور بخش‌های قابل توجهی از تاریخ پر فراز و فرود معاصر شهر را سبب می‌سازند. کمی از ظهر گذشته، ناهار را در بازار صرف و راهی بخش سوم مسیر خواهیم شد. بخشی که به لحاظ ارزش‌های معماری و میراثی از وجوه ارزشمندتری برخوردار بوده و به لحاظ تاریخی،رویدادها و روایت‌های متاخرتری را می‌توان درباره‌شان نقل کرد.

خدمات و تجهیزات
radio