مسیر هشتم : میدان‌ بازی‌ در‌ طهران

باهدف گونه ­شناسی، کارکرد و فعالیت این میدان ­ها به مثابه مهمترین فضاهای عمومی تهران از دوره‌ی قاجار تاکنون

مکان شروع : مترو حسن آباد مکان پایان : متروی پانزده خرداد طی مسیر : پیاده
توضیحات

در مسیر دهم از دوره‌ های
"تهرانگردی با شنبه‌ شهر" به سراغ پنج میدان از میدان‌های پایتخت، واقع در محدوده دارالخلافه ناصری خواهیم رفت.

• میدان‌هایی به جای مانده از دوره قاجار، توسعه یافته در دوره‌ی پهلوی و همچنان پابرجا، تا این روزگار. میدان‌ها ... یکی بزرگ، دیگری کوچک، یکی دایره و آن دیگری مستطیل، یکی با عطر شادی، دیگری با بوی مرگ، یکی با طعم شاه و یکی با مردم.

• میدان‌هایی که اگر خوب بنگریشان، پچ‌پچ‌های کِش آمده در روزگار، هنوز در هوایشان طنین دارد. از هوپ- هوپِ پای سربازان قجری در میدان مشق‌اش تا کلمه به کلمه اشعارِ ملک‌الشعرا زندانی‌اش در گوشه‌ی میدان توپخانه‌، از نجواهای محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه در پای میدان ارگ‌اش تا فرمان‌های امیرِکبیر در میانه‌ی سبزه میدان‌ و تا حسن‌آبادی که هنوز صدایِ فریاد کوه‌های ماسوله از آجر‌هایش شنیده می‌شود اگر گوشت را بچسبانی به آجری در بخش شمال غربی‌اش.

• میدان‌ها که معماری، کارکرد و معناهایشان، بهانه‌‌اند برایمان. بهانه‌ای برای مرور تاریخ، شهر و مایی که در آن روانیم.

خدمات و تجهیزات
radio