مسیریکم: تهران و تجدد

با هدف بررسی چرایی و چگونگی کارکرد اجتماعی این دو مهمترین عناصر متجدد شهری

مکان شروع : مترو دروازه دولت مکان پایان : میدان توپخانه طی مسیر : پیاده
توضیحات

در مسیر تهران ‌و تجدد به سراغ میدان‌توپخانه و خیابان‌لاله‌زار این دو فضای متجدد شهری، ساخته شده در دوره قاجار و برساخته شده در دوره پهلوی خواهیم رفت تا چرایی شکل‌گیری این دو مهمترین فضاهای متجدد در تهران دوره‌ی قاجار و چگونگی کارکردشان در پشتیبانی از کنش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی شهرنشین تهرانی را بررسی کنیم.

در مسیر ۲ کیلومتری تهران و تجدد از طول لاله‌زار خواهیم گذشت و در طول مسیر از سینماها، تئاترها، خانه‌های قجری، بناهایی مدرن، مدارس، عکاسخانه‌ها، و ده‌ها مکان تاریخی و پر روایت دیگر در تاریخ معاصر ایران بازدید خواهیم نمود. با طی نیمی از مسیر در کافه‌ای توقف و این بار وارد بخش قاجاری لاله‌زار خواهیم شد. با رسیدن به میدان توپخانه، راهی این میدان پر حادثه می‌شویم تا ضمن بررسی ویژگی‌های معماری و شهرسازی‌اش روایت‌ها و قصه‌هایش پر فراز و فرودش را در سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی با هم مرور کنیم.

خدمات و تجهیزات
لباس مناسب
radio