رادیو شنبه شهر

📻 رادیو شنبه‌ شهر؛
احضارشهر و زندگی‌ اش است ‌از خلال‌ حرف‌ ها و کلمه ها، جمله‌ ها‌ و متن‌ ها، جستارها و داستان‌ ها

آنجا‌ که‌ عینیت‌ های‌ شهر محدود و یا گسترده می‌شوند با میانجی‌ گری ذهنیت‌ نویسنده‌، گاه به بزرگی یک شهر، یک محله، یک میدان و یا خیابان، و گاه به کوچکی یک کوچه، یک آپارتمان و حتی یک خانه، شاید هم یک اتاق اصلا ... شرط‌مان اما برای انتخاب متن‌ ها، نوشته‌ ها و داستان‌ ها، کِش آمدن است؛ کِش آمدن شهر و زندگی یا حداقل اجزا و نسبت‌ هایی از آن در این هزارتوی جغرافیای حضورمان در شهر و زندگی هایش.

 

فصل اول : تهران در داستان ایرانی

در فصل اول رادیو شنبه شهر، برآنیم تا تهران را در ادبیات داستانی صدا زده تا ببینیم تهران از چه جایگاهی در ذهنیت نویسنده ایرانی برخوردار است.

 

فصل دوم : شهر در داستان جهان

در فصل دوم رادیو شنبه شهر، به سراغ شهرهایی بیرون از حدود جغرافیایی ایران خواهیم رفت تا ببینیم در دیگر شهرهای جهان، چه نسبتی مابین زندگی‌ و ادبیاتشان برقرار است.

 

  پر بازدید ترین ها

  خیابان امین السلطانی که قوام یافت

  خیابان امین السلطانی که قوام یافت

  نویسنده : مریم میرزایی
  از تهران به طهران مرا راهی نشان ده!

  از تهران به طهران مرا راهی نشان ده!

  نویسنده : مجید منصور رضایی
  طلوعِ پایتختیِ تهران

  طلوعِ پایتختیِ تهران

  نویسنده : مجید منصور رضایی
  طلوعِ پایتختیِ تهران (بخش دوم)

  طلوعِ پایتختیِ تهران (بخش دوم)

  نویسنده : مجید منصور رضایی
  فضا، زن و تجربه‌ی تهران

  فضا، زن و تجربه‌ی تهران

  نویسنده : مریم کریمی
  حافظه می سوزانی، چند؟

  حافظه می سوزانی، چند؟

  نویسنده : مجید منصور رضایی
  نسبت تهران با فضاهای عمومی‌اش

  نسبت تهران با فضاهای عمومی‌اش

  نویسنده : مجید منصور رضایی
  زنان در دارالخلافه‌ی ناصری

  زنان در دارالخلافه‌ی ناصری

  نویسنده : صحرا زاهد
  مالوپاساژ؛ به مثابه زمین بازی

  مالوپاساژ؛ به مثابه زمین بازی

  نویسنده : مجید منصور رضایی
  کسوف؛ نگاهی به نسبت سینما رادیوسیتی و حافظه‌ی شهری

  کسوف؛ نگاهی به نسبت سینما رادیوسیتی...

  نویسنده : سعید احمدیان
  میدان توپخانه، جلوه‌گاه زندگی شهر

  میدان توپخانه، جلوه‌گاه زندگی شهر

  نویسنده : مهنام نجفی
  تهران، طبقه‌یِ متوسطِ تهران و سالمندِ طبقه‌یِ متوسطِ‌ تهران

  تهران، طبقه‌یِ متوسطِ تهران و سالمن...

  نویسنده : مجید منصور رضایی
  آزادی بند ناف مرا بُرید

  آزادی بند ناف مرا بُرید

  نویسنده : حسین ذبیح
  نسبت توسعه تهران با مردم، سرزمین و جغرافیایش (بخش دوم)

  نسبت توسعه تهران با مردم، سرزمین و ...

  نویسنده : مجید منصور رضایی
  نسبت توسعه تهران با مردم، سرزمین و جغرافیایش (بخش اول)

  نسبت توسعه تهران با مردم، سرزمین و ...

  نویسنده : مجید منصور رضایی
  radio